Новини

Facebook Posts

Шановні друзі!!!

З місяця вересня пропоную підготувати цикл відео з відповідями на питання стосовно різних юридичних тем.
Тому, щоб охопити усі питання які вас цікавлять, прошу написати коротко та зрозуміло питання /теми стосовно яких вам би було цікаво та корисно послухати моє роз'яснення як адвоката.
Дякую усім!
... See MoreSee Less

Шановні друзі!!!

З місяця вересня пропоную підготувати цикл відео з відповідями на питання стосовно різних юридичних тем.
Тому, щоб охопити усі питання які вас цікавлять, прошу написати коротко та зрозуміло питання /теми стосовно яких вам би було цікаво та корисно послухати моє розяснення як адвоката.
Дякую усім!

 

Comment on Facebook

Мені цікаво почути, що робити, як в різних документах по різному вказують прізвище, чи ім'я, чи місце народження.... Що таке транскрипція документів в комуні і чому її треба робити? Чи є різниця в цих питаннях для громадян Італії та України?

Мені було б цікаво стосовно закону про надання громадянства іноземцям... там є пункт про ненадання громадянства іншим членам сім‘ї того, хто подавав запит і отримав відмову. Дякую

S A N A T O R I A 2020
📢📢📢📢
Деякі роз'яснення стосовно процедури узаконення для тих хто подав на "біженця" і має тимчасове пермессо "in attesa asilo" або "richiesta asilo".
✔️Такі особи підпадають тільки під перший пункт узаконення, тобто з роботодавцем.
✔️ Для оформлення заяви ні в якому разі НЕ ТРЕБА забирати паспорт в Квестурі та відмовлятися від вашого запиту на "біженця", пфд час подання заяви через сайт Міністерства вказуете ваше тимчасове пермессо.
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

А хто немає пермессо, тільки С3,і небуло.Є робота.,контракт?

А якщо є контракт фісо, но не баданте, гольф та земляні роботи, можна подавати?

А якщо було перссмессо провізоріо і закінчилось після 31. 10.2019, та контракт ґольф? То теж по 1? Чи можна по 2? Дякую.

А мені сказали,що треба їхати в Мілан за білим паспортом

Доброго дня, підкажіть яку дату закінчення строку дії пермессо по азіло вказувати в заявці, якщо воно закінчилося в квітні, але технічно продовжено дикретом до кінця серпня і по друге якщо вказувати дату 31 серпня тоді пермессо дійсно і не можна подавати на санаторій. Поясніть будь ласка. Можна замінити паспорт, carta d'identità або patente. Дякую.

Доброго вечора,під який пункт підпадаю. Якщо у мене є "permesso richiesta Asiĺo"діюче до 30.09.20.Бестроковий контракт ,контрибути.І чи повинні розривати контракт ?

Добрий день що ми маємо робити всі хто має азіло і контракт розкажіть будь ласка процедуру подачі імено азіло?дякую дуже

А тут в 5 пункті розяснють що можна🤔 http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sanatoria-ai-tempi-del-coronavirus_28-05-2020.php

+ View more comments

З Днем народження Італійська Республіко!!!

ROMA - città eterna
2 giugno 2020..Roma in tempo reale
... See MoreSee Less

Стосовно доказів перебування іноземця на території італії Декрет визначає три варінта:

a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima
dell'8 marzo 2020 (тобто ВІДБИТКИ ПАЛЬЦІВ) ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente
all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 ( тобто ІТАЛІЙСЬКИЙ ШТАМП В ПАСПОРТІ АБО ІНШІ ДЕКЛАРАЦІЇ НАДАНІ В МОМЕНТ В"ЇЗДУ В ІТАЛІЮ) o essere in possesso di
attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti
da organismi pubblici ( тобто ОФІЦІЙНі ДОКУМЕНТИ ОТРИМАНІ З РІЗНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЩО МІСТЯТЬ ДАТУ;

2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera c) sono
da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che
istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o
un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
- тобто це можуть бути державні чи приватні інституції, які
інституційно або через доручення виконують функцію державної установи надаючи публічні послуги. (наприклад можуть бути медичні документи з лікарні, абонемент з вказанням прізвища на транспорт)
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Украінською: «відбитки пальців».

Доброго дня.Моя донька прииздила и виизжала з и до Италии по биопаспорту.Доказ на 08/03 /2020 мае.Але 01/05 поверталась додому и знову ввихала 13/06.Чи можна подати документи.Дуже дякую.

Доброго дня. Я перебуваю натериторї Італії з 2014р. без документів. Так сталося що мені довелося вилетіти в Україну 11.02.2020 і я повернулася 11.03.2020. Чи попадаю я під легалізацію? Всі документи, що підтверджують моє перебування в Італії всі ці роки в мене є.

Чи потрібно баданте робити Spid і мати email?Дякую Вам

⬆️Уточнення стосовно доходів на подання запиту на узаконення працівника.
Ст. 9 Декрету з інструкціями вказує на слідуючі доходи які має мати роботодавець у випадку у законення трудових відносин
- евро 30.000 в рік у випадку категорії таких робіт як агрікультура, та інші
- евро 20.000 річних у випадку одної людини, та 27.000 річних у випадку членів сім"ї більше ніж одна, - для домашніх працівників
Увага пункт цієї статті: Перевірка вимог доходу, зазначених у пункті 2, не торкається до роботодавця, який є хворим або має інвалідність, і визнаний non autosuffuciente, і робить запит на одного працівника який за ним доглядає.

Art. 9


Requisiti reddituali del datore di lavoro

1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di
esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo
quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza
alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia,
ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito' che ne
limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di
lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito,
ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo
familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono
concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro
puo' essere presa in considerazione anche la disponibilita' di un
reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di
invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato.
4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello
unico dal medesimo datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini
della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la
congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto
al numero delle richieste presentate, e' valutata dall'Ispettorato
territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla
base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio
orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso in cui la capacita' economica del datore di lavoro non
risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate,
le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i
quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze,
i requisiti reddituali risultano congrui.
Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli
indici di capacita' economica di tipo analitico risultanti dalla
dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al
netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi
comunitari documentati dagli organismi erogatori.
5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne
limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di
emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Які документи потрібні для подачі від працівників, які докази перебування

Читайте в постах

Чи обов'язково документи про місце народження?одруження , прописки, чи достатньо вказати?

Load more
Зв'яжіться з нами
Ваше ім'я
Email
Повідомлення

©2017-2019 Avvocato Yuliya Muts.All Rights Reserved |Developed by ILION